ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”  projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.,zostały wybrane oferty:

Część 1

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia

Część 2

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia

Część 3

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia

Część 4

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka

Część 5

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka

 

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 12 ofert. 11 z nich zostało złożone poprawnie i spełnia wymagania zapytania ofertowego natomiast 1 oferta, przesłana w formie mailowej została złożona błędnie (plik formularza ofertowego był uszkodzony). Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

  • Część 1 – kryterium: cena 80pkt, doświadczenie 20pkt
  • Część 2 – kryterium: cena 80pkt, doświadczenie 20pkt
  • Część 3 – kryterium: cena 90pkt, doświadczenie 10pkt
  • Część 4 – kryterium: cena 80pkt, doświadczenie 20pkt
  • Część 5 – kryterium: cena 80pkt, doświadczenie 20pkt

 

 

 

Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 58,78 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

VII w kolejności
2. PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice cena brutto: 61,51 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

III w kolejności
3. Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk, ul. Minkowskiego 5/3, 50-362 Wrocław cena brutto: 61,33 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

IV w kolejności
4. Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski cena brutto: 61,33 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

IV w kolejności
5. INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce cena brutto: 52,90 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

VIII w kolejności
6. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 77,14 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

II w kolejności
7. BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź cena brutto: 47,03 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

IX w kolejności
8. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski cena brutto: 59,61 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

VI w kolejności
9. Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia cena brutto: 80,00 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

I w kolejności

 

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 53,63 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

IV w kolejności
2. Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski cena brutto: 57,97 pkt.

doświadczenie – 5 pkt.

VII w kolejności
3. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 74,32 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

II w kolejności
4. BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź cena brutto: 43,48 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

VI w kolejności
5. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski cena brutto: 55,56 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

III w kolejności
6. Agata Majda Pracownia Terapeutyczna ALFA, ul. Szybikowa 6, 32-300 Olkusz cena brutto: 44,44 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

V w kolejności
7. Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia cena brutto: 80,00 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

I w kolejności

 

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 45,38 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

VIII w kolejności
2. Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk, ul. Minkowskiego 5/3, 50-362 Wrocław cena brutto: 61,30 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

IV w kolejności
3. Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski cena brutto: 61,30 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

IV w kolejności
4. INFINITY – usługi szkoleniowe Monika Majdziak, ul. Powstańców Śl. 23, 44-341 Gołkowice cena brutto: 62,21 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

III w kolejności
5. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 85,35 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

II w kolejności
6. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski cena brutto: 58,75 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

VI w kolejności
7. Agata Majda Pracownia Terapeutyczna ALFA, ul. Szybikowa 6, 32-300 Olkusz cena brutto: 52,88 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

VII w kolejności
8. Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia cena brutto: 90,00 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

I w kolejności

 

Część 4

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 64,17 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

II w kolejności
2. PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice cena brutto: 56,71 pkt.

doświadczenie – 5 pkt.

V w kolejności
3. BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź cena brutto: 49,66 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

IV w kolejności
4. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski cena brutto: 62,94 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

III w kolejności
5. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 80,00 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

I w kolejności

 

Część 5

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 67,84 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

III w kolejności
2. BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź cena brutto: 53,86 pkt.

doświadczenie – 10 pkt.

IV w kolejności
3. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski cena brutto: 73,31 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

II w kolejności
4. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 80,00 pkt.

doświadczenie – 20 pkt.

I w kolejności

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 9 spośród nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 1, 7 z nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 2, 8 z nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 3, 5 z nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 4 oraz 4 z nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 5 określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto oraz doświadczenie wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

 

Część 1

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia – 100 pkt.

Część 2

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia – 100 pkt.

Część 3

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia – 100 pkt.

Część 4

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka – 100 pkt.

Część 5

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka – 100 pkt.