ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty”

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

ORBIS SA/ Oddział Novotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło dwanaście  oferty.  Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert w oparciu kryteria, którymi była: cena – 90 pkt.
oraz kategoria obiektu – 10 pkt., zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Hotel Cristal Park, ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów cena brutto: 74,34 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 84,34 pkt.

V w kolejności
2. „Radocza Park” Sp. z o.o., ul. Wapienna 2, 30-544 Kraków cena brutto: 79,37 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 89,37 pkt.

VII w kolejności
3. Ośrodek Wypoczynkowy „Limba”, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronin cena brutto: 82,07 pkt.

kategoria obiektu: 0 pkt.

 

wartość łączna: 82,07 pkt.

VI w kolejności
4. Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków cena brutto: 48,47 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 58,47 pkt.

XII w kolejności
5. ORBIS SA/ Oddział Novotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków cena brutto: 90,00 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 100,00 pkt.

I w kolejności
6. Magdalena Siśkiewicz „New Challenge”, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków cena brutto: 89,89 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 99,89 pkt.

II w kolejności
7. Firma „Ziyada” Ziyad Raoof, ul. Jodłowa 13, 30-251 Kraków cena brutto: 55,54 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 65,54 pkt.

XI w kolejności
8. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4 58-500 Jelenia Góra cena brutto: 67,87 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 77,87 pkt.

VIII w kolejności
9. Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra cena brutto: 55,82 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 65,82 pkt.

X w kolejności
10. Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC, Pl. Wolności12, 35-073 Rzeszów cena brutto: 77,37 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 87,37 pkt.

IV w kolejności
11. CarpeDiem Incentive, ul Akacjowa 77, Spalona, 59-216 Kunice cena brutto: 77,64 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 87,64 pkt.

III w kolejności
12. AGMA-SPORT Agnieszka Matuszyk, Antoniówka 259, 26-630 Jedlnia Letnisko cena brutto: 61,20 pkt.

kategoria obiektu: 10 pkt.

 

wartość łączna: 71,20 pkt.

IX w kolejności

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria: cena, kategoria obiektu wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez ORBIS SA/ Oddział Novotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków przyznano najwięcej punktów. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert w obydwu częściach zamówienia.