ZAWIADOMIENIE wprowadzające następujące korekty w zapisie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty”

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, że wprowadza następujące korekty w zapisie zapytania ofertowego.

  1. W punkt II Opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie jest skierowane do obiektów dysponujących miejscami noclegowymi o standardzie co najmniej ***.

  1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt 1. określa przedział czasowy dla możliwej organizacji pobytu jako: 6.03 – 15.03.2020.
  2. W pkt. VIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt. 6 – określa termin składania ofert określa na dzień 25.02.2020.