Szanowni Państwo,

Kończy się kolejny rok, w którym, realizowane są przedsięwzięcia
w ramach naszego projektu „Nowe horyzonty”.

 

Co działo się w tym okresie:

 • W projekcie uczestniczyło do tej pory w ramach dwóch rekrutacji

prawie 40 mieszkańców Gminy Wolbrom.

 • Zorganizowano wsparcie psychologiczne w ilości prawie 200 godzin
  dla wszystkich Uczestników
 • Przeprowadzono warsztaty:
 • Trening interpersonalny
 • Samoocena
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Zarzadzanie własną energią
 • Zarzadzanie czasem
 • Zarządzanie stresem
 • Zarzadzanie emocjami
 • Trening – DZIECKO W RODZINIE – komunikacji w rodzinie
  z elementami pierwszej pomocy oraz warsztat: uzależnienia
  od mediów wśród dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzono kurs: prawo jazdy kat. B
 • Dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo zakupiono w ramach projektu transporter schodowy samobieżny, gąsienicowy, elektryczno-akumulatorowego, umożliwiającego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na bezpieczne pokonywanie stopni schodó
 • Dla 8 Uczestników projektu wykonano 735 zabiegów rehabilitacyjnych.
 • Uczestnikom projektu przekazano wsparcie w postaci dodatkowej pomocy finansowej.

Ale przede wszystkim pomagano wszystkim uczestnikom poprzez bieżącą pracę socjalną z każdą z osób. Działania te były wykonywane przez Pracowników Socjalnych Ośrodka, aktywnie działających w projekcie.

 

Co obecnie i na przyszłość ?

Zachęcamy nowych uczestników do włączenia się w nasze działania. Rekrutacja trwa. Z początkiem przyszłego roku przewidujemy dla nich uruchomienie podobnego wsparcia jak dla pozostałych grup.

Planujemy rozpoczęcie wsparcia zawodowego: pośrednik pracy, doradca zawodowy, kursy zawodowe umożliwiające otrzymanie nowych kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia. Działania te prowadzone będą przez tworzony w ramach MOPS: Klub Integracji Społecznej.

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom projektu za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.

Dziękujemy Pracownikom Socjalnym, Głównej Księgowej MOPS, Zespołowi Księgowości i Kadr oraz innym Pracownikom MOPS, współpracującym partnerom i podwykonawcom,
włączającym się w nasze działania.

 

Na nadchodzący Świąteczny Czas, życzymy dobrych i spokojnych Świąt oraz wielu pozytywnych wzruszeń w rodzinnym gronie.

A na Nowy 2020 Rok szczęścia, zdrowia i powodzenia w realizacji zamierzeń.

 

Tadeusz Posełek Dyrektor MOPS w Wolbromiu

Maciej Karmiński Koordynator projektu Nowe Horyzonty