ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie

powyższego zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta. Cena wskazana w otrzymanej ofercie przewyższa, szacowaną przez zamawiającego z cen rynkowych, wartość zamówienia. Mając na względzie zasadę racjonalności ponoszenia wydatków w ramach projektu Zamawiający unieważnia postępowanie.