ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

zostały wybrane oferty:

Poradnictwo psychologiczne  Marcin Szczuka Poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia, marcin.szczuka25@gmail.com
Indywidualny trening (konsultacje) interpersonalny Marcin Szczuka Poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia, marcin.szczuka25@gmail.com

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty.  Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryteria, którymi były: cena – 80 pkt
i doświadczenie – 20 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

 

Ocena ofert:

Zadanie 1. Poradnictwo Psychologiczne
Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

28,-500 Kazimierza Wielka,
Słonowice 66

k.a.duniec@gmail.com

cena brutto: 62,53 pkt.

doświadczenie: 20 pkt.

II w kolejności
2. Piękny umysł, Szkolenia Psychologiczne, Coaching. Natalia Woszczyk Haładus

ul. Wojska Polskiego 26,

42-300 Myszków

natalia@pieknyumysl.com.pl

cena brutto: 59,70 pkt.

doświadczenie: 7,58 pkt.

IV w kolejności
3. PRO-EDU sp.j. D. Karmazyn R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice

przetargi@pro-edu.pl

cena brutto: 58,82 pkt.

doświadczenie: 13,06 pkt.

III w kolejności
4. Marcin Szczuka Poradnictwo psychologiczne

Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia

marcin.szczuka25@gmail.com

cena brutto: 80 pkt.

doświadczenie: 15,52 pkt.

I w kolejności

 

Zadanie 2. Indywidualny trening (konsultacje) interpersonalny
Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

28,-500 Kazimierza Wielka,
Słonowice 66

k.a.duniec@gmail.com

cena brutto: 67,27 pkt.

doświadczenie: 20 pkt.

II w kolejności
2. Piękny umysł, Szkolenia Psychologiczne, Coaching. Natalia Woszczyk Haładus

ul. Wojska Polskiego 26,

42-300 Myszków

natalia@pieknyumysl.com.pl

cena brutto: 59,70 pkt.

doświadczenie: 7,58 pkt.

IV w kolejności
3. PRO-EDU sp.j. D. Karmazyn R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice

przetargi@pro-edu.pl

cena brutto: 58,82 pkt.

doświadczenie: 13,06 pkt.

III w kolejności
4. Marcin Szczuka Poradnictwo psychologiczne

Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia

marcin.szczuka25@gmail.com

cena brutto: 80 pkt.

doświadczenie: 15,52 pkt.

I w kolejności

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dokonał oceny ofert spełniających wymagania dla poszczególnych zadań w oparciu o kryteria (cena i doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Marcin Szczuka Poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia przyznano najwięcej punktów w zakresie Zadania 1 – 95,52 pkt. i w zakresie Zadania 2 – 95,52 pkt.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferty wyżej wymienionego wykonawcy przedstawiają najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu.