Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

zostały wybrane oferty:

Warsztaty wyjazdowe  Piękny umysł, Szkolenia Psychologiczne, Coaching. Natalia Woszczyk Haładus, ul. Wojska Polskiego 26, 42-300 Myszków, natalia@pieknyumysl.com.pl
Warsztaty stacjonarne Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna, 28,-500 Kazimierza Wielka, Słonowice 66, k.a.duniec@gmail.com

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.  Jedna z ofert obejmowała tylko zadanie nr 2.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryteria, którymi były: cena – 90 pkt
i doświadczenie – 10 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

  Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty””

Do góry