Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Szanowni Państwo,

Kończy się kolejny rok, w którym, realizowane są przedsięwzięcia
w ramach naszego projektu „Nowe horyzonty”.

 

Co działo się w tym okresie:

 • W projekcie uczestniczyło do tej pory w ramach dwóch rekrutacji

prawie 40 mieszkańców Gminy Wolbrom.

 • Zorganizowano wsparcie psychologiczne w ilości prawie 200 godzin
  dla wszystkich Uczestników
 • Przeprowadzono warsztaty:
 • Trening interpersonalny
 • Samoocena
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Zarzadzanie własną energią
 • Zarzadzanie czasem
 • Zarządzanie stresem
 • Zarzadzanie emocjami
 • Trening – DZIECKO W RODZINIE – komunikacji w rodzinie
  z elementami pierwszej pomocy oraz warsztat: uzależnienia
  od mediów wśród dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzono kurs: prawo jazdy kat. B
 • Dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo zakupiono w ramach projektu transporter schodowy samobieżny, gąsienicowy, elektryczno-akumulatorowego, umożliwiającego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na bezpieczne pokonywanie stopni schodó
 • Dla 8 Uczestników projektu wykonano 735 zabiegów rehabilitacyjnych.
 • Uczestnikom projektu przekazano wsparcie w postaci dodatkowej pomocy finansowej.

Ale przede wszystkim pomagano wszystkim uczestnikom poprzez bieżącą pracę socjalną z każdą z osób. Działania te były wykonywane przez Pracowników Socjalnych Ośrodka, aktywnie działających w projekcie.

 

Co obecnie i na przyszłość ?

Więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu „Nowe horyzonty” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

została wybrana oferta:

NZOZ REH-MED, Wolbrom, ul. Skalska 22

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu „Nowe horyzonty”

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Skalska 20

32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 10 75

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta:

Grand&Resort Limba,

Kośne Hamry 15c, 34-520 Poronin

halina@limba-poronin.pl

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu”

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.:  Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Skalska 20, 32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 10 75

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

zostały wybrane oferty:

Warsztaty wyjazdowe  Piękny umysł, Szkolenia Psychologiczne, Coaching. Natalia Woszczyk Haładus, ul. Wojska Polskiego 26, 42-300 Myszków, natalia@pieknyumysl.com.pl
Warsztaty stacjonarne Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna, 28,-500 Kazimierza Wielka, Słonowice 66, k.a.duniec@gmail.com

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.  Jedna z ofert obejmowała tylko zadanie nr 2.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryteria, którymi były: cena – 90 pkt
i doświadczenie – 10 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

  Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty””

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Więcej „ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

zostały wybrane oferty:

Poradnictwo psychologiczne  Marcin Szczuka Poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia, marcin.szczuka25@gmail.com
Indywidualny trening (konsultacje) interpersonalny Marcin Szczuka Poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia, marcin.szczuka25@gmail.com

  Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty””

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla jedenastu uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

została wybrana oferta:

Dorota Grzywnowicz, ul. Olkuska 293, 32-045 Sułoszowa

  Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla jedenastu uczestników projektu”

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Skalska 20, 32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 10 75

Więcej „zapytanie ofertowe – usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty””

Do góry